ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.ศก.2เรื่อง

หน่วยงาน (ผู้ประกาศ)

ลงวันที่

ประเภทข่าว

ไฟล์

wd
รายละเอียด >>
กลุ่มอำนวยการ26/04/2022การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน,ระบบประกันคุณภาพ,dw-
wd
รายละเอียด >>
กลุ่มอำนวยการ26/04/2022การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน,ระบบประกันคุณภาพ,dw,wdaawd-
wadwa
รายละเอียด >>
กลุ่มอำนวยการ26/04/2022กิจกรรมนักเรียน,ระบบประกันคุณภาพ,wad-
Gff
รายละเอียด >>
กลุ่มอำนวยการ07/05/2022การจัดสรรค์งบประมาณ,ประชุมอบรม,การเงิน,V-
wd
รายละเอียด >>
กลุ่มอำนวยการ07/05/2022การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน,ระบบประกันคุณภาพ,dw,Gt-

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในสังกัด

ที่

เรื่อง

หน่วยงาน (ผู้ประกาศ)

ลงวันที่

ประเภทข่าว

#

1awd26/04/20228,14,17