ประเภทของข่าว กิจกรรมนักเรียน

รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งฯ สพป.ศก.2 ที่ 149/2562 ลว 27 กันยายน 2562 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (กรรมการตัดสิน)

รายละเอียด


รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งฯ สพป.ศก.2 ที่ 149/2562 ลว 27 กันยายน 2562 กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะฯ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมาด้วยที่นี้

ลงประกาศวันที่ :2019-10-02 12:53:48 จาก :กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา