ประเภทของข่าว นโยบายและแผน

สำรวจข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง stan alone

รายละเอียด


แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียน 120 คนลงมา กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจ ส่งภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมาด้วยที่นี้

ลงประกาศวันที่ :2019-03-15 15:42:09 จาก :กลุ่มนโยบายและแผน