เลือกตั้ง สส.
2562

24 มีนาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.ศก.2

เรื่อง

หน่วยงาน (ผู้ประกาศ)

ลงวันที่

ประเภทข่าว

ไฟล์

ขออนุญาตทดสอบระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชั่นใหม่ครับ
รายละเอียด >>
กลุ่มอำนวยการ11/02/2019ทั่วไป-
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์
รายละเอียด >>
กลุ่มนโยบายและแผน17/02/2019ทั่วไป,การขึ้นบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในสังกัด

ที่

เรื่อง

หน่วยงาน (ผู้ประกาศ)

ลงวันที่

ประเภทข่าว

#

ไม่มีข้อมูล