ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

สำหรับสถานศึกษา ก่อนใช้งานระบบให้ดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นระบบ e_office สำหรับปีปฏิทินใหม่ คลิกอ่านรายละเอียด

เข้าระบบสำนักงานอัตโนมัติ