การใช้ระบบงาน e_office ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เมื่อขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ ผู้ใช้ต้องตั้งค่าระบบใหม่ โดย downloadคู่มือการตั้งค่าระบบหากตั้งค่าระบบเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้ ระบบe_Officeบุคลากรใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ไม่ต้องตั้งค่าระบบใหม่ ท่านสามารถเข้าใช้ ระบบe_Office ได้